img_1116

【 香港自駕遊 路線圖】山卡啦美食 X 小欖燒烤樂園 X 青馬大橋美景

沖繩 自駕遊 就聽得多,有無諗過香港都可以自駕遊呢?仲可以免費泊車喎!Blogger 跟著莫莉過生活 分享一個 香港自駕遊 的行程給大家~ 而今次絕對是低消費行程, 順著走遊車河兼玩足大半日!

 

相片:Blogger 跟著莫莉過生活、新傳媒資料室

More from my site