MathConcept

真實評鑑︱MathConcept教學課程 10位小朋友及媽媽的真實用後感︱MaMa親評

數學有得解
小朋友面對自己不熟識、不擅長的事物時,大部分都會表現恐懼、逃避。所以不少小朋友在學習數學的過程上,很容易會覺得力不從心,對數學失去興趣。MathConcept的教學主張是希望培養出小朋友對數學的自主學習能力,提升他們的自信心,令他們慢慢進步。今次Sunday Kiss就找到了10位已經在MathConcept上課了一段日子的小朋友及他們的家長,問問他們對課程的看法。

Lcty Family

由K3開始報讀MathConcept
前年因為疫情暫停咗一年
到今年升小四要開始準備呈分試
試過幾間專補數學嘅中心
嗰種勁操練模式真係會令人頂唔順😔
所以👦🏻話要重返MathConcept懷抱
因為導師會因應小朋友程度而教
但當👦🏻要考試時導師又可重點同佢溫習
最重要係導師會鼓勵👦🏻多嘗試挑戰難題😆令👦🏻對數學提升唔少自信心👍🏻

Sana

好多相熟的朋友都知道我地一向為Seb安排了不同的補習班興趣班,我地的想法從來唔係因為唔識而要補習,而是更進一步,幫他建立更大的興趣及信心❤️
其中我地上得最耐的就是 MathConcept!最鐘意的原因是老師透過評估了解小朋友的程度📝一開始教學內容從不會的主題開始學起,按照他的進度,可以跳過某些已學會的章節,重點在不熟悉的範圍加強練習,因為基礎打得好,仔仔平時做數學功課非常得心應手,從來自己有能力完成作業✅

Annie Chan

囡囡 Kaylie Yip喺 MathConcept 補數學都補咗幾個月,由最初數理基礎比較弱好怕計數,經導師悉心指導下,漸漸掌握到運算方法同技巧,做數學功課都快咗,番到學校上數學堂時竟然主動舉手答問題,感覺佢開始對數學漸生興趣,而且數學成績都進步了不少。

Chloe

之前我曾經係屋企教謙謙做數學功課,但唔知點解教極佢都唔明,可能我教得唔好啦!後來朋友介紹之下嘗試去 MathConcept上堂, 上左一排,見謙謙開始唔再怕做數學功課,仲主動叫我買練習做添。

Kaman Ip

3年級的小學雞的課程越嚟越難,尤其是數學,真係腦筋急轉彎😵‍💫好多時教功課教到嘔血🩸,教極佢都唔明。
經過媽媽谷介紹試咗幾堂 MathConcept,終於都讓我脫苦海,自己功課自己搞掂😎!嚟緊考試都唔洗擔心啦!

Vivian

宜家小朋友d數學真係唔容易📝上次係🧮MathConcept試完堂 發現d老師嘅教學方法真係好好❣️!我就即刻就報咗名喇!上完堂佢真係對數學嘅信心大咗好多,亦有心機做數!

Chichi

Mason喺k1嘅時間基本上無乜返過學,k2又唔算返得好多,所以之前佢數學方面真係一般般,要我自己教又好辛苦😅不如岀面搵地方學啦!
有位同學仔嘅媽媽就介紹我 MathConcept,佢返左一排的確有進步,老師教學方法比較有趣,令小朋友學習更上心,呢d方法真係要交俾專業嘅老師先做得到😊😊

Angela Lo

阿囡喺 MathConcept已經讀咗幾年了,自從係呢度補數之後,數學嘅成績進步咗好多,好快就自行完成數學功課,連老師都讚佢喺上堂嘅時候積極咗好多啊!

Joelle

雖然芷娸係一個精靈BB乜都識計一餐 ,但佢嘅數學理解能力並無想像中咁好,再咁落去怕大個啲會跟唔上。
喺朋友介紹之下,芷娸就去咗位置鑽石山地鐵站出口嘅 MathConcept試堂。除咗地點非常方便我哋之外,芷娸對課堂都非常滿意,仲問我可唔可以報名俾佢繼續上堂❤️
自從讀咗 MathConcept之後,佢嘅理解能力好咗亦對做數學功課無以前咁抗拒👍🏻

Enrica

自從讀咗 MathConcept之後,Power仔嘅數學比之前進步咗📖,做功課都唔使我煩,自動自覺,連老師都讚佢喺上堂嘅時候積極👍🏻。

有興趣的家長可以瀏覽以下,了解相關的優惠詳情!

開學友禮薦友優惠:https://mathconcept.com/tc/referral.php

MathConcept北角分校八週年獨家優惠:https://mathconcept.com/tc/news-id.php?id=95

圖片來源:Enrica、Joelle、Angela Lo、Chichi、Vivian