opening_1

【muji ma食譜】健康派對小食 低糖鬆脆小饅頭

今次用有機龍舌蘭糖漿來代替砂糖及蜜糖,不但糖份較砂糖低,而且用量少一半即可達相約甜味,以及沒有加入泡打粉,小朋友,甚至幼兒食多一點都可放心,學識之後,仲可以整嚟做派對小食!

 

 

 

更多精選內容