KAY FI

舉家峇里外遊 張繼聰:仔女第一次旅行表現很好

謝安琪(Kay)與張繼聰結婚十年,今年3月終於湊成「好」字,有仔有女家庭美滿又幸福,一家四口不時晒幸福。工作不斷的張繼聰,近日終於能抽空和太太、囝囝張瞻及7個多月的細女張靖(Kakaball)外遊,雖然子女都係第一次旅行,但二人都冇扭計,難怪阿聰大讚仔女全程表現良好呢!

撰文:Sunday Kiss

圖片來源:謝安琪、張繼聰Instagram、新傳媒圖片庫

更多精選內容