Acer電腦 復活節 開倉 低至半價發售

Acer電腦 復活節 開倉 低至半價發售

每隔幾年就要換一次電腦,咁啱屋企部腦壞壞地? 咁就唔好過Acer電腦 開倉 喇!精選多款型號,以低至半價發售,數量有限,開得一個星期咋!

ACER

開倉 詳情
日期:3月14-19日
時間:11am-9pm
地點:九龍灣臨興街21號美羅中心2期8樓32室

你又點睇?

更多精選內容