B女 打豆 後腳腫3倍潰爛 母:只可攬住個女喊

B女 打豆 後腳腫3倍潰爛 母:只可攬住個女喊

有媽媽昨日於FB群組上載多張B女腳仔照片,指B女在瑪麗醫院 打豆 後腳掌腫脹3倍,更呈現潰爛跡象,質問護士卻只說:「唔知」。眼見女兒受苦,卻無法為女兒做什麼,媽媽非常心痛!

 

a1

發帖媽媽指:「我BB隻腳仔打豆後……變成咁,隻腳仔腫咗3倍都無人知,問極姑娘都話唔知,依家唔知點好,佢未識講嘢,但係咁指住隻腳仔,意思係話痛,依家我係醫院只可攬住個女喊,請問我可點做?」帖文一出,網友紛紛留言安慰媽媽,向媽媽打氣,又指同為人母,看到BB腳仔咁樣,心痛到喊咗出嚟!

BB患先天性疾病,由伊利沙伯醫院轉到瑪麗醫院治理,發帖媽媽指女兒出世至今兩年多,從未回家一日。日前在瑪麗醫院打豆吊鹽水後,卻發現女兒的腳仔變成這樣,十分心痛,質問醫護人員卻不獲回覆!BB爸爸已報警求助,希望早日得到醫院方面的回覆。

更多精選內容