IKEA $9 兒童餐 精選貨品低至$9

由明天9月3日至9月6日,IKEA推出不同美食及產品優惠,全線瑞典美食廊食品85折,兒童餐(包括雞肉醬通心粉、時令鮮果、有機接骨木花果汁)仲低至$9(原價$15)。

下頁:家品優惠

其他精選傢俬及家飾用品包括︰BORGSJÖ角位書檯、TJENIS手提電腦袋、MINNEN 伸縮床架、NJUTA 毛巾拖鞋、PRYTTLAR 洗衣袋連架及RIBBA 畫框亦將以至抵價發售。

你又點睇?

更多精選內容