Le Creuset Summer Sale 指定身份證號碼有5折!

Le Creuset Summer Sale 開始啦!憑身份證或護照正本前往指定 Le Creuset 專門店,只要身份證或護照號碼含有指定數字,即享全場貨品半價優惠(Try Me 系列除外)!香港九龍新界每區都有 Le Creuset 專門店,每區嘅指定數字都唔同,總有一個指定數字中!留意每位顧客每次只限購買最多6件貨品。

撰文:Sunday Kiss

由6月30至7月11日, Le Creuset 專門店將輪流推出夏日優惠,顧客憑身份證或護照正本前往指定專門店,凡於自己的身份證或護照號碼中含有指定數字,即享全場貨品半價優惠(Try Me 系列除外)!另外,同時出示與以上身份證明文件姓名相同的指定地址證明(正本、影印本或以電話螢幕顯示均可接受),並登記訂閱 Le Creuset e-Newsletter,即可享有全單額外5% 折扣優惠 (Try Me 系列除外)。

夏日優惠第一站 – Le Creuset 尖沙咀專門店

地點:九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心地下9號舖

日期:2017年6月30至7月3日(星期五至一)
身份證或護照號碼含有1、3、9 或 0即獲5折優惠
• 若同時出示與以上身份證明文件姓名相同的九龍區住宅或工作地址證明(正本、影印本或以電話螢幕顯示均可接受),並登記訂閱 Le Creuset e-Newsletter,即可享有全單額外5% 折扣優惠(Try Me 系列除外)。

夏日優惠第二站 – Le Creuset 灣仔專門店

地點﹕香港灣仔皇后大道東200號利東街地下G26號舖及一樓F26A號舖
日期: 2017年7月4至7日
身份證或護照號碼含有2、4、6 或 0即獲5折優惠

• 若同時出示與以上身份證明文件姓名相同的港島區住址或工作地址證明(正本、影印本或以電話螢幕顯示均可接受),並登記訂閱 Le Creuset e-Newsletter,即可享有全單額外5% 折扣優惠(Try Me 系列除外)。

夏日優惠第三站 – Le Creuset 沙田專門店

地點:新界沙田新城市廣場第一期6樓640號舖
日期: 2017年7月8至11日
身份證或護照號碼含有5、7、8 或 0即獲5折優惠
• 若同時出示與以上身份證明文件姓名相同的新界區住址或工作地址證明(正本、影印本或以電話螢幕顯示均可接受),並登記訂閱 Le Creuset e-Newsletter,即可享有全單額外5% 折扣優惠(Try Me 系列除外)。

心水產品推介

你又點睇?

更多精選內容