Sunday Kiss御用揮春Model大招募

Sunday Kiss御用揮春Model大招募

農曆新年好快就到!年年送禮都係朱古力、糖果同餅乾,會唔會有啲獨特又有心思嘅嘢呀?

會係乜?會唔會係印咗你小朋友個樣嘅賀年揮春呀?

 

「Sunday Kiss御用揮春Model大招募」

成功獲選嘅小model,將有機會親臨我哋影樓影靚相,而相片將會出現喺2月1號出版嘅《Sunday Kiss》- 隨書附送嘅獨家設計揮春上。

 

活動詳情

對象:0至5歲小朋友

參加方法:請將小朋友的姓名、性別、年齡、父母姓名及聯絡電話,連同小朋友的得意相片(2MB或以下),電郵至[email protected](註明:Sunday Kiss御用揮春Model大招募)

截止日期:2015年1月19日

 

**成功獲選者,將作個別通知。

更多精選內容