uber 的士

趕返工搭的士拒絕1事即被趕落車 Uber處理手法後續惹網民砲轟

熱話

廣告

的士司機與乘客時常都會發生糾紛,最近有一名港男透過Uber預約叫的士,卻在上車後遭遇到不愉快的經歷,隨即更被司機趕下落車,事主於網上平台發貼文公審該司機行為並向Uber投訴,事件經調查後,港男昨日(4月24日)終於得到Uber公司的回覆,事件再次引起一眾網民熱議!

港男拒絕支付額外附加費用被趕下

他在社交媒體上表示,「本人幾乎每日使用 Uber 上下班,第一次遇到如此過份之司機」。該名男子原本計劃從長沙灣前往北角寶馬山,但當他上車並繫好安全帶後,司機竟然要求他額外支付「回程隧道費」。對此,他立刻表示拒絕,並質疑司機的要求,「Uber 唔係咁樣架喎。你第一日揸Uber呀?」然而,司機卻堅持己見,「咁我九龍車,過咗海唔通要吉車返九龍?」隨後,司機對於乘客的拒絕感到不滿,連隨即拿出手機取消了行程,並以「我唔小心撳錯掣取消行程,你落車。」為由要求乘客下車。

港男感到愕然,由於時間緊迫,該名男子選擇不與司機爭執,隨即拍攝司機的的士證件後,轉乘另一輛由Uber安排的的士離開。事後,他向Uber投訴了該名司機的行為,並在網上公開了司機的資料,懇請 Uber 立即停止與該名司機合作,維持平台的高質素服務。

uber 的士 (圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
(圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
uber 的士 (圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
(圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
uber 的士 (圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
(圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)

網民揭的士司機是慣犯

事件曝光後,許多網民紛紛批評該名的士司機的行為,「Uber 的士係唔可以私下收費,唔想過海就唔好接」、「又要用人平台,又要唔跟人地規矩」、「的士佬質素之差並非浪得虛名」、「上咗車唔開車,未start 個行程 ,識玩」「另外收現金?笑X死」、「的士佬愈來愈惡」、「拒載點解唔報警?」、「上左的士拒載可以用香港法例架啦」。

更有網民表示自己也曾遇到同一名司機,「我之前都試過1次,又係call Uber!又係呢個司機!call車由青衣去中環!佢咁呢條友就接咗我order,嚟到我一上車問我去邊,我話中環,佢就一句我唔過海,你張單我取消咗,叫我即刻落車!」

部分網民反寸用Uber叫的士

不過亦有網民反寸事主用Uber為何要叫的士,「叫Uber taxi係貪平?貪方便?花得錢就坐好少少」、「正正經經call Uber咪無事,硬係要call Uber Taxi」、「日日call uber 要求Taxi服務,天才」。事主亦不忿回應用 Uber只是求快,車種並非重點,「罵我用 Uber 但用 Uber Taxi 嘅人,係咪未試過 Uber X 有時要等10-15分鐘先有車?話我應該等都唔應該搭 Uber Taxi 嘅人,我等得搭地鐵啦⋯」加上,樓主補充指通常 Uber Taxi 的司機質素都比較高。

Uber公司後續處理最新消息

事主在昨日(4月24日)收到Uber公司的回覆,公司提供了100元「Credit」作為補償,並要求他移除社交媒體上的相關司機資料。然而,事主回應表示不重視這筆補償,並拒絕按Uber的要求刪除帖文,港男表示:「我認為Uber 無權干涉本人言論自由。再者,的士司機證為公開展示的資料,用以保障消費者。」

網民對於事件的後續發展表示關注,「又唔講有冇罰個司機….」、「D公司上左神位,就冇哂所謂初心。」、「反映服務質素要求改進,佢地就當你想拗著數」、「出手一百咁庹縮」、「一定要企硬!」、 「Uber掩口費?」、「得100 credits 俾你再call uber, 搭1次都唔夠俾啦」

uber 的士 (圖片來源:Facebook@Kelvin Yu))
(圖片來源:Facebook@Kelvin Yu))
uber 的士 (圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)
(圖片來源:Facebook@Kelvin Yu)

圖片來源:Facebook@Kelvin Yu資料或影片來源:原文刊於新假期