Sunday Family,畢華流,大富翁,

【Sunday Family】畢華流醒你大富翁必勝法

育兒

廣告

全球最受歡迎策略圖版遊戲(board game)「大富翁」(Monopoly)誕生80周年,陪伴着幾代人成長,全球超過10億玩家。1996世界冠軍、著名作家畢華流(本名吳漢源)讚大富翁老少咸宜,自己教仔都愛用大富翁,現年12歲的兒子、就讀名校皇仁書院中一的Napoleon,自小跟爸爸切磋,從中學識計數、談判等策略,仲話對讀書都有幫助tim!究竟點先可以成為無敵嘅「大富翁」?睇吓佢哋兩父子教路啦!