let it go

新小巨肺譚芷昀Celine 最愛唱Let it go

育兒

廣告

早前參加內地節目《中國新聲代》而一鳴驚人的譚芷昀(Celine),原來3歲開始已經跟爸爸學習唱歌,佢最鍾意唱Let it go,由國語版、英文版唱到法文版、泰文版,多才多藝。雖然天生擁有好歌喉,但佢都係靠不斷努力,先唱得咁叻,試過練歌長達3小時,爸爸希望佢明白要達到目標,就要經歷艱苦的過程,正所謂「台上三分鐘,台下十年功」。