【muji ma食譜】自家製 聖誕小食 可愛米妮餅

【muji ma食譜】自家製 聖誕小食 可愛米妮餅

一到聖誕聯歡會,家長會唔會有啲頭痛呢?我今次準備簡單材料,整佢最愛既米妮餅,帶返學分享!

 

 

食譜:MUJI MA
圖片:MUJI MA
編輯:Sunday Kiss

1.opening

材料:

OREO 細版 1包
OREO 大版 1包
聖誕裝飾糖珠 適量
草莓味朱古力 1包
Cake Pop棒 適量(可用亦可唔用)
綠色朱古力筆 1 支
白色朱古力筆 1支

2_resize

3_resize

聖誕小食 可愛米妮餅做法:

將朱古力筆用熱水坐溶備用
將朱古力筆用熱水坐溶備用
大細包餅拆開。
大細包餅拆開。

5a

將細餅乾的夾心拿走。
將細餅乾的夾心拿走。
其後將士多啤味朱古力塊用熱水坐溶
其後將士多啤味朱古力塊用熱水坐溶
用細塊餅乾點少許朱古力醬,貼上大餅乾當作耳朵。
用細塊餅乾點少許朱古力醬,貼上大餅乾當作耳朵。
準備裝飾
準備裝飾

10

10a

係咪簡易又快捷呢?仲唔快啲開工!

下一頁:簡單易整 自家製蜜汁豬肉乾

下一頁:滋潤止咳海底椰粟米湯


你有食譜分享嗎?

更多精選內容