冷衫縮水有得救!

冷衫縮水有得救!

冷衫洗到縮水或者買細咗size,原來可以救得番!秘訣竟然係……..

護髮素同絲襪!!!!!

方法:

clothes02

1. 放適量清水於盆內(足夠浸泡泠衫便可)並加入少量護髮素,然後將縮水冷衫放水中浸泡。

clothes03

2.待冷衫濕透後,輕力均勻拉鬆冷衫縮細了的部分,完成後將冷衫浸水中約20分鐘。

下頁:最重要嘅秘訣

clothes04

3. 注要浸後不要扭乾水,應直接放入絲襪內,然後放入洗衣機脫水。(切忌放入洗衣袋啊)

clothes05

切忌放入洗衣袋啊!因為袋內空間對冷衫還原會有影響。

clothes07

 

4. 脫水後將冷衫放平,再將重物放在要拉長的位置上作固定一晚即成!

下頁:睇下結果係點

clothes01

前後竟然相差10cm!!快快分享給所有人,尤其係屋企有個大懵工人姐姐的朋友!

資料來源:

更多精選內容