Phonics拼音遊戲 免費素材

Phonics拼音遊戲 免費素材

實不相暪,好耐之前我都唔係好知咩叫bingo遊戲,係後來聽課堂助理告訴我,我先開始知道,咁於是我就用心去了解這遊戲,好多人都可能認為呢個遊戲係老友記玩嘅,但其實以家都老友記已經係科技高手了,都唔係再點玩呢D桌上遊戲了。反而,以家又到我地又再去玩返Bingo。

 

撰文、圖片:荔枝孖媽|編輯:YIU

Phonics拼音遊戲

 

Bingo 其實可以有好多玩法,有d朋友可能會用到骰仔,同其他工具。但由於小班上嘅小朋友年紀都係比較細,所以我就以最簡單嘅方法同佢地玩。

Phonics拼音遊戲 免費素材

就係用一張已設定好嘅Bingo Card,同小朋友優隻手指啦,哈哈!估唔到d同學仔個個第一次都玩得好開心,好投入,亦加強咗同學之間嘅亙動。

Phonics拼音遊戲 免費素材

更多精選內容