爸媽執屎排行榜

爸媽執屎排行榜

【#爸媽TellMeWhy】
冇計啦,做得爸爸媽媽就預咗要執小朋友嘅💩,

而第一位係⋯⋯

如果你哋有其他屎要執,留言分享俾我哋知啦!
#執屎 #記得留意幕後花絮 #隔住個MON都聞到味

更多精選內容