【Sunday Family】何基佑教學好西班牙文

【Sunday Family】何基佑教學好西班牙文

何基佑除咗中英普之外,仲精通西班牙語,佢認為學外語並唔係愈早愈好,首要打好母語底子,再慢慢發掘對外語嘅興趣,學習至會事半功倍!至於佢會點教八個月大嘅囝囝何清義(Nathaniel)學好外語呢?即刻睇片啦!

 

※如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好/Liked」選單設定「搶先看/See First」,多謝支持。

更多精選內容