Super Kisstar 第1集:服飾Mix & Match挑戰

10名入圍小朋友接受的第一個挑戰係自己Mix & Match,平時都係媽咪幫佢哋買衫同襯好再著出街,今次佢哋就要喺冇媽咪同工人姐姐嘅幫助下,自己揀衫、襯衫同著衫,究竟佢哋10個搞唔搞得掂呢?

10個小朋友分為男子組及女子組,兩個人一組,齊齊揀衫,有啲就各自各揀,有啲就有商有量,首先睇下分組先。

第1組

第2組

第3組

第4組

第5組

去片啦!

讀者留言

更多精選內容