Super Kisstar 第7集:跳彈床練身手

挪亞方舟之後,淨返 8 位 Super Kisstar 繼續比賽,今次佢哋嚟到Ryze彈床樂園,小朋友始終係小朋友,一見到彈床,叫到叫唔住,衝晒落去又跳又彈,玩得好開心! 其實除咗俾佢哋放鬆下比賽緊張嘅心情之外,同時都係訓練下身手,為下集比賽做好準備!

一齊睇下佢哋身手如何啦!

讀者留言

更多精選內容