blw

與家人分享BLW

專欄

廣告

雞仔餅不幸地有兩位超長工時的爸爸媽媽,由雞仔餅個月開始已經係工人姐姐主力照顧,係加固的道路上,成為媽咪的我都爭扎左一段時間,到底係行好?對於雙職父母來說面對最大的問題應該係來自寶寶的其他照顧者,所以雞媽我一直好留意其他BLW媽媽的分享及相關的資訊。更加搜羅唔同BB的影片、相片,仲有緊急狀況下的應變方法。

撰文、圖片:BLW之港B自主食 編輯:YIU

讓長老、姐姐進入狀態大法

到左雞仔餅大約5個月左右,可以好似青蛙咁坐好,我就開始介紹BLW俾爸爸、工人姐姐、婆婆、嫲嫲等其他屋企人。因為我係輪休的工作,當我放假的日子,我就開始為雞仔餅凖備好合適的食物,我地係由蔬菜開始,從菜芯、粟米芯、牛油果呢D簡單的蔬果開始,每一次由採購食物、準備食物到雞仔餅開始進食,我都會邀請工人姐姐一齊進行。

可能我一早己經俾姐姐睇左好多書、片段及其他BB的片段,所以姐姐好快已經明白點樣去準備食物。比較難的問題係雞仔餅一開始進食的時候會出現「chocking」要姐姐懂得分辨幾時需要幫BB,幾時可以等BB自己吐食物出黎。( 點同姐姐夾blw 的過程會於下篇詳講)

神隊友助攻

對於雞仔餅行BLW的決定,要多謝雞餅爸的支持。好幸運雞餅爸有一份好信任的朋友都係行BLW,仲要進行得好好,所以當我決定行BLW的時候雞餅爸好快就決定支持我地,仲好主動咁叫朋友教我地點幫助雞仔餅!當然,雞餅爸都會有懷疑的時候,特別雞仔餅有一段比較長時間的厭食期。仲有因為雞仔餅出牙仔的進度比較緩慢,所以有段時間我同雞餅爸都有小小爭執,不過當雞餅爸見到我同工人姐姐都努力咁去不停尋找雞仔餅喜歡的食物及不斷地改進及調整,所以雞餅爸為有妥協拉!

當雞餅爸見到比雞仔餅更大的小朋友同佢地的爸爸媽媽一齊出黎食飯的辛苦埸景,佢都會好自豪咁話俾其他人聽,雞仔餅行BLW,同埋好熱血地分享成果!

面對長老反對blw 心法

我地好幸運,我地一家三口同工人姐姐自己住,少左四大長老的干擾,當然對於雞仔餅行BLW,佢哋都係比較難接受,所以好多時候為左堅持,我都要問聾耳陳借對耳仔先。當然自己的爸媽比較容易接受,特別係同個孫食左幾次飯之後,成日影好多雞仔餅的相去俾其他朋友睇去威威。

老爺奶奶果度就比較麻煩,只好等雞餅爸去協調,同盡量避免上奶奶度食飯,如果真係去奶奶度食飯,只好同雞仔餅係屋企先食,再準備D飽丫、pancakes 呢D冇咁災難的食物去度奶奶度,我地開飯就俾雞仔餅係high chair度食自己的食物。所以各位媽媽如果要立志行BLW的話,記得一定要堅持,同埋一定要同爸爸溝通與共識!當然仲要記得問聾耳陳借耳仔丫!

下一篇, 「雙職媽媽的BLW道路-困難與解難」,敬請期待,歡迎到專頁留言交流 !

雞餅媽—努力為雞仔餅成長基金打拼的早出晚歸媽咪!努力搵方法令湊仔輕鬆D,為求雞仔餅早日獨立,媽咪早日解放!

養有一餅@雞仔餅 2017 May 17, BLW since 6 months old