Legoland

我的迷你親子 Legoland

專欄

廣告

呢排成日落雨,少咗出街,身為媽媽嘅我,最開心就梗係三姊弟齊齊整整喺屋企啦,不過又擔心小朋友成日屈喺屋企會悶、學習少咗,所以買咗兩盒 Lego 畀佢哋玩。

點解? 因為我都想玩囉! 我幾歲就開始玩喇! ^^

不過因為 Par Par 只得兩歲,所以揀咗零件較大嘅系列,Par Par 一定唔會擺得落口,就算我行開行埋,都好放心畀佢自己一個人玩。

正係因為啲 Lego 大大嚿,當我同 Par Par 畀同接嘅時候,可以強化佢嘅手部小肌肉。

呢個系列嘅 Lego 好 colorful (橙、綠、白、紅等),亦都有唔同動物,Par Par 一見到就好鍾意,而我都趁機會,教佢簡單嘅英文同知識。

 

裡面亦都有「Lego人」,仲分咗男仔、女仔。

雖然Par Par只得兩歲,不過我認為係時候要畀佢學習性別嘅概念,屋企女人多嘅家長,可以利用呢啲「Lego人」嚟做教材。

我同 Par Par 介紹哂啲零件後,就放心畀姐姐 Keicy 同 Kassy 一齊同佢玩。

Keicy 會同 Par Par 講: 「畀個紅色 / 橙色我」, 令 Par Par 更加肯定咩色打咩色。

Kassy 又會講貓貓英文係 Cat, 又同魚擺埋一齊,話畀 Par Par 知貓貓會食魚。

三姊弟開始玩得投入,我就入廚房煮 lunch……

間中望返出客廳,見到 Keicy、Kassy 自己攬住個盒望望吓,又打開說明書自己睇,原來佢哋想砌到同封面一模一樣,最後亦都成功!

證明啲說明書都好容易明白。

我又好放心咁繼續煮飯……

冇幾耐,我喺廚房聽到佢哋講嘢。

原來佢哋已經開始玩「即興劇場」:

Keicy 同 Kassy 分別拎住一個男仔一個女仔,Par Par就拎住架車車

Kassy:「我哋而家要過馬路。」

Keicy: 「去對面買魚同買鮮奶。」

Par Par: 「睇住呀! 有車呀! Stop!」

當 Par Par 架車過咗,Keicy 同 Kassy 嘅「Lego 人」先過馬路。

`

之後,佢哋將「Lego人」轉咗做唔同動物,仲加埋叫聲,繼續都係過馬路,因為 Par Par 換嚟換去都係車車……

佢哋能夠代入唔同嘅 character,你一句我一句,創意十足,不斷扮動物叫、扮車聲,玩得勁開心!

佢哋笑,我就喺廚房跟住笑! ^^

`

當「過馬路」過到厭, 佢哋轉玩「層層疊」。

一人拎一粒零件,你一粒我一粒咁向上砌,就砌出一條好高嘅柱!

玩得咁同心合力,咁有秩序,學埋做人,good!

`

「食飯喇! 執好啲嘢,洗手食飯!」

Par Par 雖然好想繼續玩,但係我一聲令下,加上兩位姐姐催促,佢即刻幫手將啲 Lego 收好。

細佬你咁抵錫,媽媽會繼續買 Lego 畀你玩, 不過會用返婆婆以前對我嘅方法:

「考試一百分,媽咪先會買一盒 Lego 畀你玩!」嘻嘻!

我嘅童年回憶,成為跨代嘅玩具,仲有個「迷你親子Legoland」^^

雖然年代唔同,款式推陳出新,但唔會變嘅,係媽媽對囝囡嘅愛,望子成龍。

FB: KeicyKK