Eezy Peezy Parties

電話

+852 25802530

地址

香港鴨脷洲李興街10號港灣工業中心23樓8室


幫助您舉辦派對
我們幫您設計派對,發送邀請,設置禮品列表,查找派對用品商店,查找派對場地,餐飲和娛樂人員,發送感謝卡和發布派對圖片。

常見問題

Eezy Peezy Parties 位於香港那一區?Eezy Peezy Parties 主要賣的品牌是?Eezy Peezy Parties 主要賣產品是?