Sticky Hong Kong (尖沙咀)

電話

+852 31700228

地址

尖沙咀K11 B1樓Kiosk 31


世界上最好的手工糖果店
繼續完善傳統工藝,努力製造最漂亮的糖果

常見問題

Sticky Hong Kong (尖沙咀) 位於香港那一區?Sticky Hong Kong (尖沙咀) 主要賣的品牌是?Sticky Hong Kong (尖沙咀) 主要賣產品是?