DIY Paper Dress

DIY Pink Lady

材料
粉紅色水彩
白色蛋糕底紙
白色畫紙

先把蛋糕紙放在白色畫紙上,然後用粉紅色水彩油在上面

然後把蛋糕紙拿走,跟著就好似lace print 既圖案啦

用剪刀沿邊剪返個底,就好似裙腳啦!

靚靚paper dress就甘就完成左啦!快d開個 mini fashion show la

更多精選內容

There are no comments

Add yours