Bodhi and Friends暑期活動

卡通貴婦狗Bodhi陪小朋友過暑假

熱話

廣告

暑假有咩節目?打機?睇卡通?參加手工班?去酒店度假?動畫「Bodhi and Friends」就知各位小朋友心意,以卡通貴婦狗Bodhi為首,推出一連串主題活動及產品,集教育意義及趣味於一身,陪大家過暑假。

推介夏日創意工作坊,「Bodhi and Friends」與兒童美術思維教育機構藝達 (ATTEP),引入風靡南韓的Misulo課程內容,並以劍橋英語作藍本,透過不同活動激發小朋友的多角度思維,同時提升英語水平及表達技巧,完成課程後更可獲頒發証書。另外,喜歡玩益智電子遊戲的小朋友,就要留意應用程式「奔跑吧寶狄」、「寶狄英語學堂」及「寶狄糖果消消樂」。喜歡看卡通的小朋友,可以看「超原能星戰2」,新一輯故事情節更加緊湊,NOW TV 100台逢星期一及三晚上六時播出。

如果想日對夜對卡通Bodhi and Friends,可以一家人入住「Bodhi and Friends」主題套房,由即日起預訂富豪機場酒店或麗豪酒店之夏日住宿計劃,可以優惠價港幣$500升級至「Bodhi and Friends」主題客房,一家大小與Bodhi一起歡度暑假。詳情可瀏覽www.regalhotel.com,或致電查詢,有關富豪機場酒店「亞洲滋味遊」暑期住宿計劃,可致電2286 8888;麗豪酒店「夏日水上樂住宿計劃」則可致 電2649 7878。

夏日創意工作坊詳情
日期︰ 2015年8月1及2日(星期六、日)
時間︰上午10時至中午12 時 及 下午2時至4時 (每日2節)
對象︰3 至8歲小朋友
費用︰每位每節港幣$400
地點︰沙田麗豪酒店
查詢及報名:2808 0358
網址:www.bodhiworld.com