Super Kisstar 試鏡室內精采片段絕密發放

睇咗咁多 8月2日 《Super Kisstar 2015》試鏡活動墟埳情況,係時候睇吓小朋友當日表現!

當日所有小朋友都係要離開大人走入試鏡室,表現如何就連家長都未睇過!

我哋就抽咗幾段試鏡花絮同各位分享下!

家長們,睇下見唔見到你哋位小明星出鏡?

 

呢位黑超型男唱〈足球小將〉時候,點解令後面呢位少女要揞住對眼?


 

究竟乜嘢係「舍利羔」? 點解有咁多小朋友都揀嚟表演?

 

呢位唱〈Twinkle Twinkle Little Star〉妹妹好點解咁似岑麗香ge?

呢位跌喺地下小朋友最後成功入圍,究竟佢表演咗啲乜? (真係估你唔到囉)

喺試鏡室入面無水無泳池,小朋友點表演游水?


點解呢位小朋友要出手打我哋位主持Bee Bee ?

讀者留言

更多精選內容